top of page

Ευθυγραμμίσεις JOHN BEAN

 

 

V 3400 JOHN BEAN

 

Η κορυφή των ευθυγραµµίσεων  µε ακόµη περισσότερες δυνατότητες

Τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά του Visualiner 3D Arago κάνουν την ευθυγράµµιση των τροχών µία απόλυτη εµπειρία για τους ειδικούς.

• Αυτοκαλιµπράρισµα καµερών καθ΄ ύψος

• Λόγο αυτόµατου συγχρονισµού και εστίασης στους στόχους εξασφαλίζουµε πολύτιµο  χρόνο.

• Με την οριζόντια κίνηση των καµερών, είναι δυνατόν να µετρηθούν εξαιρετικά µικρά ή µεγάλη οχήµατα χωρίς κανένα πρόβληµα.

• Οι δύο ανεξάρτητες κάµερες επιτρέπουν  την διέλευση ανάµεσα τους

• Σε σύγκριση µίας απλής ευθυγράµµισης µε τις 3D ευθυγραµµίσεις εξοικονοµείτεχρόνο και αυξάνετε την παραγωγικότητα του συνεργείου σας.

Μόλις οι τέσσερις καθρέπτες τοποθετηθούν  στους τροχούς  λίγα λεπτά είναι αρκετά για να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση. Αυτό σας επιτρέπει  περισσότερες ευθυγραµµίσεις ανά ηµέρα, έτσι ώστε η επένδυσή σας να αποσβηστεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα.

• Μετά την εισαγωγή των ελάχιστων στοιχείων που απαιτούνται το πρόγραµµα προχωρά αυτόµατα.Αυτό διευκολύνει τη λειτουργία και βοηθά στην ελαχιστοποίησητου κινδύνου λαθών.

3D Lift JOHN BEAN

Η τρίτη διάσταση της ευθυγράµµισης τροχών

 

Προσφέρει ταχύτητα σε συνδυασµό µε αυξηµένη ακρίβεια και σταθερότητα

H ευθυγράµµιση και κορυφαία ποιότητα σχεδιασµού.  Όχι µόνο προσθέτει  επαγγελµατική εµφάνιση του συνεργείο σας, αλλά επίσης βελτιώνει την  παραγωγικότητα και την απόδοση .

•  Η θρυλική τρισδιάστατη τεχνολογία εικόνας John Bean's µετρά την ευθυγράµµιση οχηµάτων σε τρεις διαστάσεις παραδίδοντας τα απόλυτα και ακριβέστερα στοιχεία σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα ευθυγράµµισης.  Η µέτρηση της ευθυγράµµισης οχηµάτων σε τρισδιάστατο αφαιρεί επίσης την  την εξάρτηση του σηµείου αναφοράς του ψαλιδωτού.

• Οι τρισδιάστατες ευθυγραµµίσεις John Bean δεν απαιτούν run-out εποµένως δεν απαιτείται καµία ανύψωση του οχήµατος. Αντ' αυτού εκτελείται µια  απλή λειτουργία αποκαλούµενη προσδιορισµός θέσης οχηµάτων όπου το όχηµα κυλιέται µια σύντοµη απόσταση προς  πίσω. Αυτό είναι ιδανικό για τα οχήµατα όπου η ανύψωση δεν συστήνεται.

• Οι τρισδιάστατες ευθυγραµµίσεις John Βean είναι διαθέσιµες µε σταθερή   κολώνα και σταθερές κάµερες ,σταθερή κολόνα και κινητές κάµερεςκαι µε δύο κολώνες και κινητές κάµερες για διέλευση οχήµατος ανάµεσα τους.

• Το εκτενές δίκτυο υπηρεσιών και το ειδικό κέντρο κατάρτισής µας εγγυώνται  µια άρτια επαγγελµατική τεχνική υποστήριξη µετα απο την οποιαδήποτε  αγόρα προιόντος.

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων προέρχονται κατευθείαν από τις κατασκευάστριες εταιρίες και συνεπώς είναι πλήρως ενηµερωµένα.
• Αυτοδιάγνωση σφαλµάτων εσωτερικού λειτουργικού .

• Η εκτύπωση προσαρµόζετε ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη.

• Η διαδικασία µέτρησης µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί, ανάλογα τις  εργασίες και τις προτιµήσεις του χρήστη.

• Ο έλεγχος χρήστη αποφεύγει την µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.

• Η συνεχής ζωντανή µέτρηση κάµπερ, κάστερ  και σύγκλισης στην οθόνη  εξαλειφθεί η ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες επανακαταµέτρησης του οχήµατος.

• Ειδικό µενού ρύθµισης σύγκλισης χωρίς την ανάγκη εµπλοκής του τιµονιού.

• Ζωντανή ανάγνωση γεωµετρίας του οχήµατος για τη επισκευή µετά    από σύγκρουση.

• Μέτρηση γωνίας πρόσφυσης - n απόλυτη µέτρηση για επισκευή µετά από σύγκρουση και οχήµατα µετα απο µετατροπή.

• Μειωµένη συντήρηση, καθώς ο ευαίσθητες µονάδες µέτρησης βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από το όχηµα. Κατά συνέπεια,  η τακτική βαθµονόµηση είναι δραστικά  µειωµένη, ή δεν είναι πλέον απαραίτητη - όπως για παράδειγµα µε Visualiner 3D Arago.

Ευθυγράμμιση V2100-3D 
JOHN BEAN
bottom of page