Ξεμονταριστές φορτηγών
5800WL MONTY HOFMANN
4400 MONTY HOFMANN